Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 09 2017

6403 b5ea
Reposted byrudagulikecrazycrazycrazyrichardthInfernalServerErrorkittiesmama

July 30 2017

Świat cały nie ukazał twoim oczom nic a nic,
Za nic wszystko co mówiłeś, i coś słyszał za nic,
Na nic ziemię zbiegałeś od granic do granic,
I to, żeś się przykulił w chacie, także na nic.

— Omar Chajjam -- Rubajjaty, przeł. XI i XII w. (przekład: Andrzej Gawroński)
Reposted fromrichardth richardth

July 19 2017

2784 50f1
Reposted bywhiten0ise whiten0ise

July 10 2017

5611 5ed4
Reposted byKciukWzupieki-adiFreXxXorelhbalutoken0richardth-Macekirukandjisyndrome
5610 82a8
Reposted byki-adirichardth

July 03 2017

3158 77f0
Reposted byrichardthinzyniernvmagravainehornypigeonjestemzeroLuukkarurky

August 09 2017

6403 b5ea
Reposted byrudagulikecrazycrazycrazyrichardthInfernalServerErrorkittiesmama

July 30 2017

Świat cały nie ukazał twoim oczom nic a nic,
Za nic wszystko co mówiłeś, i coś słyszał za nic,
Na nic ziemię zbiegałeś od granic do granic,
I to, żeś się przykulił w chacie, także na nic.

— Omar Chajjam -- Rubajjaty, przeł. XI i XII w. (przekład: Andrzej Gawroński)
Reposted fromrichardth richardth

July 19 2017

2784 50f1
Reposted bywhiten0ise whiten0ise

July 10 2017

5611 5ed4
Reposted byKciukWzupieki-adiFreXxXorelhbalutoken0richardth-Macekirukandjisyndrome
5610 82a8
Reposted byki-adirichardth

August 09 2017

6403 b5ea
Reposted byrudagulikecrazycrazycrazyrichardthInfernalServerErrorkittiesmama

July 30 2017

Świat cały nie ukazał twoim oczom nic a nic,
Za nic wszystko co mówiłeś, i coś słyszał za nic,
Na nic ziemię zbiegałeś od granic do granic,
I to, żeś się przykulił w chacie, także na nic.

— Omar Chajjam -- Rubajjaty, przeł. XI i XII w. (przekład: Andrzej Gawroński)
Reposted fromrichardth richardth

July 19 2017

2784 50f1
Reposted bywhiten0ise whiten0ise

July 10 2017

5611 5ed4
Reposted byKciukWzupieki-adiFreXxXorelhbalutoken0richardth-Macekirukandjisyndrome

August 09 2017

6403 b5ea
Reposted byrudagulikecrazycrazycrazyrichardthInfernalServerErrorkittiesmama

July 30 2017

Świat cały nie ukazał twoim oczom nic a nic,
Za nic wszystko co mówiłeś, i coś słyszał za nic,
Na nic ziemię zbiegałeś od granic do granic,
I to, żeś się przykulił w chacie, także na nic.

— Omar Chajjam -- Rubajjaty, przeł. XI i XII w. (przekład: Andrzej Gawroński)
Reposted fromrichardth richardth

July 19 2017

2784 50f1
Reposted bywhiten0ise whiten0ise

August 09 2017

6403 b5ea
Reposted byrudagulikecrazycrazycrazyrichardthInfernalServerErrorkittiesmama

July 30 2017

Świat cały nie ukazał twoim oczom nic a nic,
Za nic wszystko co mówiłeś, i coś słyszał za nic,
Na nic ziemię zbiegałeś od granic do granic,
I to, żeś się przykulił w chacie, także na nic.

— Omar Chajjam -- Rubajjaty, przeł. XI i XII w. (przekład: Andrzej Gawroński)
Reposted fromrichardth richardth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl